22 februarie 2023

Concurs de promovare organizat în data de 27.03.2023– proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de șef serviciu gr. II la Serviciul Energie Electrică și Autorizări, Direcția Energie Electrică din cadrul Direcției Generale Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri