20 octombrie 2022

Concurs de promovare organizat în data de 21.11.2022 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de director gr. II la Direcția Eficiență Energetică