26 ianuarie 2024

Comunicat de presă privind radierea cauzei C-455/22, Comisia Europeană împotriva României, de pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Energiei salută decizia Comisiei Europene de a se desista în cauza C-455/22 și ordonanța Curții de Justiție a Uniunii Europene prin care respectiva cauză a fost radiată de pe rolul său.

Aceste evoluții sunt consecința măsurilor luate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de Ministerul Energiei, alături de alte instituții publice, inclusiv de autorități locale, pentru a asigura că Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale este respectată în cazul a trei instalații mari de ardere de pe teritoriul României vizate de cauză.

Prevenirea și controlul integrat al poluării generate de activitățile industriale reprezintă o preocupare constantă a autorităților române competente. Respectivele autorități rămân ferm angajate în luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea sau, după caz, reducerea emisiilor în aer, apă și sol, precum și pentru prevenirea generării de deșeuri, în conformitate cu Directiva 2010/75/UE.

Elemente de context:

Cauza C-455/22 a avut ca obiect o procedură de infringement inițiată de Comisia Europeană împotriva României pentru nerespectarea obligației de a se asigura, în ceea ce privește trei instalații mari de ardere (Deva nr. 2, Deva nr. 3 și Govora nr. 2), că funcționarea nu are loc în absența unei autorizații, conform art. 4 alin. (1) din Directiva 2010/75/UE.

Faza precontencioasă a acestei proceduri a fost declanșată de Comisia Europeană la 20 iulie 2018.

La 2 decembrie 2021, instituția UE a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene[1], iar la 11 iulie 2022 a depus cererea sa introductivă la Grefa instanței UE, declanșând astfel faza contencioasă a procedurii.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_6264.