1 septembrie 2017

Complexul Energetic Hunedoara își va reduce pierderile cu 80% în acest an

Guvernul României a adoptat, printr-o Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Hunedoara pe anul 2017, estimând pierderi în scădere cu 80% (169 milioane lei) față de cele înregistrate în 2016 (858 milioane lei).
Veniturile totale ale societății pentru acest an sunt estimate la 664,7 milioane lei, iar cheltuielile la 833,9 milioane lei. Acestea au avut în vedere inclusiv ajutorul de stat în valoare de 198,8 milioane lei, acordat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive Lonea și Lupeni pentru anul 2017.
”Diminuarea pierderii înregistrate de Complexul Energetic Hunedoara în acest an se datorează în principal schimbării modalității de vânzare a energiei, de pe piața reglementată pe piața liberă. În plus, la nivelul societății au fost luate măsuri de reorganizare și restructurare, efectele acestora urmând să se simtă și în anii următori. La preluarea mandatului, trei companii unde Ministerul Energiei este acționar majoritar aveau pierderi semnificative. După prima jumătate a anului 2017, situația acestora s-a îmbunătățit considerabil. Spre exemplu, CE Hunedoara a realizat venituri mai mari cu 14,2%, iar pierderile acestei companii s-au diminuat cu 52,4%. În cazul CE Oltenia, veniturile aferente primului semestru au crescut cu 13,3%, iar compania a raportat un rezultat brut de aproape 325 de milioane de lei. Compania Națională a Uraniului este încă într-o situație critică, cu venituri pe primele șase luni mai mici cu 38% și un rezultat brut negativ de 30,4 milioane de lei. Totuși, Ministerul Energiei a acordat, în acest an, a doua tranșă din ajutorul de salvare a CNU, fapt care a contribuit la menținerea activității acestei companii. De asemenea, CNU a încheiat în acest an un contract cu Rezervele Statului pentru livrarea de octoxid de uraniu, ceea ca va contribui la creșterea veniturilor companiei și la menținerea activității”, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu.