Termoelectrica SA

termoelectrica
Societatea de Producere a Energiei Electrice și Termice  -Termoelectrica S.A.
Societatea PEET TERMOELECTRICA S.A a intrat în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară în temeiul Hotărârii AGEA din data de 12.03.2013, ca urmare a imposibilităţii realizării obiectului principal de activitate, respectiv „producere energie electrică – cod CAEN 3511”.
Printr-o procedură transparentă și competitivă a fost selectat în calitate de Lichidator al societății,  Asocierea formată din „Muşat & Asociaţii – Restructuring & Insolvency SPRL” şi „Muşat & Asociaţii Sparl”. Contractul pentru angajarea Lichidatorului Termoelectrica a fost semnat în data de 26.06.2013 iar inregistrarea lichidatorului la Oficiul National al Registrului Comerţului, data asimilată cu intrarea în funcţie a lichidatorului  s-a produs în data de 26.09.2013.
Stadiu actual: procedură simplificată a falimentului conform încheierii de sedință pronunțată în data de 29.11.2016 de Sectia a VII-a Civila a Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 9562/3/2016
 
 
Site: www.termoelectrica.ro