SN de Închideri mine Valea Jiului SA


Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Societatea Natională de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. a fost înființată la data de 01.11.2012 de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în temeiul art. 8 din O.U.G. nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată prin Legea nr. 143/2012 și în temeiul O.U.G. nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012 .
Scopul principal al activităţii Societăţii Naţionale de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. este producerea cantităţii de huilă energetică preconizată până la epuizarea rezervelor deschise în vederea asigurării unei lichidări organizate a activităţii, în condiţii de legalitate şi pentru atenuarea consecinţelor sociale şi regionale ale închiderii. Acesta presupune efectuarea lucrărilor de închidere în condiţii de siguranţă a personalului şi a zăcământului, cât şi ecologizarea perimetrelor în conformitate cu Planul de închidere şi Proiectul Tehnic de închidere si Ecologizare, aferent Sucursalei Mina Petrila, Sucursalei Mina Paroşeni şi Sucursalei Mina Uricani.
Obiect de activitate: Cod CAEN 0510 – Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
Capital social: 228.495.330 lei
Pondere ME în capitalul social: 100%
Rezultat net la 31.12.2021 : 0
Cifra de afaceri la 31.12.2021: 237.029 lei
Sistem de administrare: unitar
Consiliu de Administrație:

Aura Gabriela Dumitru
Irina Andreea Chețu
Radu Nicolae Chiurtu

 
Director General:
Sirb Daniel Calin
 
Site: www.snimvj.ro