SAPE SA
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. („SAPE” )
SAPE a luat fiinta in data de 07.05.2014, in urma procesului de divizare a Sociietății de Distribuție și Furnizare Energie Electrica Electrica S.A. conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Proiectul de divizare din data de 19.12.2013, publicat de catre Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe propria pagina web la data de 23.12.2013.
 
Obiect de activitate: Cod CAEN 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
SAPE  are ca activitate principală administrarea participațiilor minoritare pe care statul român le deține în unele societăți din domeniul energiei electrice.
SAPE SA adminstrează următoarele participații:
 

Societate Nr. acțiuni Valoare nominală deținere SAPE (lei) % capital social
Enel Energie Muntenia S.A. 370,043 3,700,430 10.00%
E- Distribuție Muntenia S.A. 2,713,652 27,136,520 10.00%
E-Distribuție Banat S.A. 9,503,502 95,035,020 24.8672%
E- Distribuție Dobrogea S.A. 6,980,024 69,800,240 24.9030%
Enel Energie S.A. 5,179,580 51,795,800 36.9970%
Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion România 49,000 49,000 49.00%
Bursa Română de Mărfuri S.A. 51 51,000 0.64%
Hidro Tarnița S.A. 89,000 8,900,000 99.3580%
Fondul de Investiții in Energie Kazah-Român S.A. 58,997,340 58,997,340 20.00%
Titan Power S.A. 9,434,884 94,348,840 67.3000%
ROMGAZ SA* 1,011,350
0.262400%
SN NUCLEARELECTRICA SA* 344,741 0.114336%
SN PETROM SA* 29,547,412 0.052163%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA* 7,140 0.006064%
SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.* 54,580 0.001575%
CONPET S.A.* 3,018 0.0105633%
Total 409,814,190
* acțiuni achiziționate pe BVB  

 
Capital social: 431.237.800 lei
Pondere ME în capitalul social: 100%
Rezultat net la 31.12.2021: 53.821.000 lei
Cifra de afaceri realizata la 31.12.2021: 2.046.912 lei
Nr. de salariati la 31.12.2021: 40 persoane.
Sistem de administrare: dualist
Consiliu de Supraveghere:

Nicolae Cristian Popovici
Negruț Cornelia
Pană Ionel
Crișan Valeriu Radu
Blejan Ciprian Mircea
 

Directorat:
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț
Grozavu Ion Gabriel
Marian Luiza
Site: www.sape-energie.ro