RAAN Drobeta Turnu Severin

RAAN Drobeta Turnu Severin
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate – S.A., a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” – S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, ca regie naţională de interes strategic, cu specific deosebit, având în componenţă sucursale de producere a apei grele, de producere a energiei electrice şi termice, de inginerie tehnologicã pentru obiective nucleare şi de cercetări nucleare.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, din RAAN s-au desprins sucursalele care desfăşoară activităţile de inginerie tehnologică şi de cercetări nucleare, care s-au organizat în Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RAAN rămânând să desfăşoare activităţile de producţie de apă grea şi furnizare de energie electrică şi termică prin sucursalele rămase, ROMAG-PROD şi ROMAG-TERMO.
Prin încheierea din data de 18.09.2013 in dosarul nr. 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinţi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Regia Autonoma de Activitati Nucleare, prin reorganizare judiciară, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006.
 
Prin Sentinta civila nr. 10/28.01.2016 pronuntata de Tribunalul Mehedinti, Sectia a II-a Civila, de contencios administrative şi fiscal în dosarul nr. 9089/101/2013 s-a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare R.A.
Stadiu actual: faliment
Lichidator: Euro Insol SPRL
Site: www.raan.ro