Petrotrans SA

petrotrans
Societatea PETROTRANS S.A.
Petrotrans SA a luat fiinţă în baza Hotarârii Guvernului nr. 1218/27.11.2001 prin reorganizarea prin divizare parţială a Sucursalei “Petrotrans” Ploieşti din cadrul Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” SA. Petrotrans SA a devenint continuatorul acestei Sucursale şi a preluat activitatea, respectiv şi activul şi pasivul deţinute de aceasta.
Scopul Societății a fost la acel moment efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de prestări de servicii de transport produse petroliere prin conducte magistrale şi pe calea ferată şi alte activităţi corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
Prin Încheierea din data de 17.10.2007 in Dosarul nr. 3441/105/2007,  Tribunalul Prahova a dispus începerea procedurii falimentului. RomInsolv SPRL a fost  desemnată lichidator judiciar prin încheierea de şedinţă din data de 05.12.2007 .
Obiect de activitate: Cod CAEN 6030 – Transporturi prin conducte
Stadiul actual: faliment ( in data de 18.06.2019, lichidatorul judiciar a depus Raportul final al procedurii in BPI nr.121103) prin care solicita

  • Închiderea procedurii de faliment declanşată împotriva debitoarei Petrotrans SA în conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) coroborat cu art. 132 alin.(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
  • Radierea debitoarei din evidenţele Registrului Comerţului şi a organului fiscal