Oil Terminal SA

oil terminal south
Societatea Oil Terminal SA
Înființată în anul 1898, sub denumirea  ”Steaua Română”,  Societatea OIL Terminal SA ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre fiind cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la nivel naţionale. Compania prestează servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export și tranzit.
Terminalul petrolier din Constanţa este unul dintre cele mai mari în sud-estul Europei, situat la intersecţia culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală şi de Vest şi Orientul Apropiat. Oil Terminal S.A. este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii de transport Conpet S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport. În plus, terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi rutiere şi la canalul Dunăre – Marea Neagră.
Obiect de activitate: Cod CAEN 5224 – Manipulări
Capital social: 58.243.025,30 lei
Pondere ME în capitalul social: 59,62%
Rezultatul net la 31.12.2021: 752.696 lei
Cifra de afaceri realizata la 31.12.2021: 212.300.000 lei

Nr. de salariati la 31.12.2021: 947 persoane.
Admisa la tranzactionare: La Bursa de Valori București începând cu 30.01.1998
Sistem de administrare: unitar
 
Consiliul de Administrație:
Gheorghe Cristian Florin
Teseleanu George
Ungur Ramona
Andrei Ovidiu Aurelian
Nicolae Emilian
 
Director General:
Viorel Sorin Ciutureanu
 
Site: www.oil-terminal.com