Nuclearelectrica SA

nuclearelectrica
Societatea  Națională Nuclearelectrica SA
Societatea Națională Nuclearelectrica SA a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Electricitate « RENEL » în baza HG nr. 365/1998.
Societatea Natională Nuclearelectrica SA este singurul producător de energie electrică pe baza de tehnologie nucleară din Romania. Cu cele două reactoare nucleare în operare, asigură cca 18% din producția de electricitate la nivel național și 35% din electricitatea produsă fără emisii de gaze cu efect de seră. Factorul de capacitate cumulat, Unitatea 1 plus Unitatea 2, in anul 2021, a fost de 91,61%, față de factorul mediu de capacitate global de 80,3% realizat în anul 2020. Producția brută de energie electrică a celor două unități operaționale ale CNE Cernavoda a fost de 11.284.320 MWh în anul 2021.
SNN produce fasciculele de combustibil nuclear de tip CANDU care sunt utilizate pentru funcționarea propriilor reactoare nucleare.
SNN are două sucursale, fără personalitate juridică:

  • Sucursala CNE Cernavoda, exploateaza Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda precum si serviciile auxiliare
  • Sucursala FCN Pitesti, fabrică calificată de combustibil nuclear.

 
Obiect de activitate: Cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică
Capital social: 3.016.438.940 lei
Pondere ME în capitalul social: 82,4981 %
Rezultat net la 31.12.2021: 1.036.261.626 lei
Cifra de afaceri la 31.12.2021: 3.118.375.000 lei
Nr. salariati la 31.12.2021: 2205.
Actiunile societatii au fost dmise la tranzactionare la Bursa de Valori București începând cu data de 04.11.2013.
Sistem de administrare: unitar
Consiliu de Administrație:

Chirica Teodor
Niculescu Sergiu George
Aniței Mihai Daniel
Ghiță Cosmin
Valeca Șerban Constantin (decedat)
Vulpescu Remus
Popescu Elena

Director General:
Cosmin GHIȚĂ
Site: www.nuclearelectrica.ro