ICSITPML SA

Institutul de cercetare si inginerie tehnologica proiectare mine pe lignit SA
Societatea Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Mine pe Lignit SA
Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Mine pe Lignit SA (ICSITPML) furnizează pe piața românească servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în alte științe naturale și inginerie.
 
ICSITPML a fost înfiinţat în 1967 ca o necesitate firească a dezvoltării industriei miniere din Oltenia. În această zonă urma să se facă deschiderea şi punerea în exploatare a şase mari bazine miniere (Rovinari, Motru,  Jilţ, Gilort – Amaradia, Berbeşti şi Husnicioara), cu producţia cărora trebuia să se alimenteze cinci centrale termoelectrice ce asigurau o parte importantă din baza energetică a ţării.
SC Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectari Mine pe Lignit SA este societate pe actiuni, cu capital majoritar de stat.
 
Prin Încheierea FN din data de 28.05.2014 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 7721/63/2014 a fost deschisă procedura generală de insolvență. Administratorul special a depus Planul de reorganizare, aprobat de creditori și admis de instanța de judecată.
În baza Deciziei nr.93/13.02.2019° Tribunalul Dolj a dispus ieșirea din insolvență a Institutului de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Mine pe Lignit SA.
Obiect de activitate:  Cod CAEN 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 
Consiliu de Administrație:

FLORESCU Marinel
MARCINSCHI-MOANTA Adriana-Lorena
MIHALACHE Mihai Liviu
 

 
Director General:
Gheorghe Goreci
 
Site: : www.icsitpml.ro