Electrocentrale Titan SA

electrocentrale titanActivitate principală: Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 3511, îl constituie producția de energie electrică.
Despre Electrocentrale Titan: Societatea a fost înregistrată la ORC București sub nr. J40/11292/30.09.2014 si CUI RO33636439. Electrocentrale Titan S.A. a luat ființă prin divizarea, prin desprindere asimetrică a societății Electrocentrale București S.A., în conformitate cu Proiectul de Divizare nr. 12047/29.05.2014.
Capital social: 61.996.030 lei
Pondere în capital social: 28.8%
Rezultat financiar 2014: – 411.433,00 lei
Director General: Claudia Pera
Consiliu de Administrație:
Eduard Olteanu
Alexandru Prepeliță
Ana Iuliana Dinu
Sorin Teodoru
Ionel Avram