Societatea CONPET SA
CONPET este constituită în baza H.G. nr. 1213/20.11.1990 privind înființarea de societăți
comerciale pe acțiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin preluarea întregului activ și pasiv al fostei Întreprinderi de Transport Țiței prin Conducte.
CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobândită, în anul 2002, prin încheierea cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), autoritatea competentă care reprezintăinteresele statului în domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.
Obiect de activitate: Cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică
Capital social: 28.569.842,40 lei
Pondere ME în capitalul social: 58,72%
Rezultatul net la 31.12.2021: 51.928.770 lei
Cifra de afaceri la 31.12.2022:  412.787.000 lei
Nr. salariati la 31.12.2021: 1.511 persoane
Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) începând cu data de 5 septembrie 2013, având simbolul de emitent ”COTE”
Sistem de administrare: unitar
 
Consiliu de Administrație:
Gheorghe Cristian Florin
Buică Nicușor Marian
Kohalni Szabo Luminita Doina
Albulescu Mihai Adrian
Gavrilă Florin Daniel
Popa Claudiu Aurelian
Iacob Constantin Ciprian
 
Director General:
Tudora Dorin
Site: www.conpet.ro