Complexul Energetic Hunedoara SA

complex-energetic-hunedoara
Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA
Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA a fost înfiinţata în baza Hotărârii de Guvern nr.1023/2011 ca urmare a procedurii de fuziune prin contopire între Electrocentrale Deva S.A.,  Electrocentrale Paroşeni S.A. și Societatea Naţională a Huilei S.A.
Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA a intrat începând cu data de 14.11.2019, în baza  Sentinței nr. 601/F/14.11.2019 a Tribunalului Hunedoara în dosarul nr. 5075/97/2016,  rămasă definitivă prin Decizia nr. 24/2021 a Curții de Apel Alba Iulia, în procedura generală a insolvenței  prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificarile si completarile ulterioare ( “Legea nr. 85/2014”), la cererea creditorilor societății.
Administrator Judiciar: Expert Insolvență SPRL
Obiect de activitate: Cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică
Capital social: 354.535.330 lei
Pondere ME în capitalul social: 100%
Director general:
Dioane Samuel
Site: www.cenhd.ro