Compania Națională a Uraniului SA

CN Uraniu
Compania Națională a Uraniului S.A.
Compania Națională a Uraniului S.A., înființată prin Hotărîrea Guvernului nr. 785/1997, este unicul producător și furnizor de dioxid de uraniu din România,  destinat fabricării combustibilului nuclear pentru reactoarele de tip CANDU de la CNE   Cernavodă.
Prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2016) 6250 final din 30 septembrie 2016, în dosarul nr. SA.46312(2016/N) a fost autorizată acordarea unui Ajutor de salvare pentru Compania Naţională a Uraniului SA („CNU”). În baza acestei Decizii, prin OUG nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului SA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 42/2017, a fost stabilit mecanismul ce a stat la baza acordării respectiv returnării acestui împrumut precum și toate celelalte obligații pe care Compania trebuie să le îndeplinească.
 
Capital social: 41.328.440 lei
Pondere ME în capitalul social: 100%
Compania Naționala a Uraniului a intrat în procedură generală a insolvenței în temeiul Sentinței civile pronunțată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă în dosarul nr. 23089/3/2021 , în data de 14.12.2021.
Administrator judiciar: Consorțiul format din Expert Insolvență SPRL Filiala Bucuresti și AKTIV – LEX Insolvență SPRL
Site: www.cnu.ro