Compania Națională a Huilei SA

CN A Huilei SA
Compania Națională a Huilei SA
În anul 1998 prin Hotărârea Guvernului nr. 806/1998,  Regia Autonomă a Huilei România s-a transformat în Compania Naţională a Huilei – SA Petroşani ca societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, care avea ca obiect de activitate în principal exploatarea, prepararea şi comercializarea cărbunilor din Valea Jiului, Tebea şi Banat.
În martie 2013, în baza Hotărârii Generale Extraordinare a Acționarilor a fost aprobată începerea procedurii de dizolvare și lichidare voluntară a companiei. În luna iunie 2013, în urma unei proceduri de selecție transparente și competitive a fost semnat contractul cu lichidatorul judiciar  Expert Insolvență SPRL.
Conform Încheierii nr. 385/F/2015 din data de 28.04.2015, pronunţată în dosarul nr. 6385/97/2014, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a fost dispusă începerea procedurii simplificate a insolvenței cu același lichidator.
Lichidator: EXPERT INSOLVENȚA SPRL