Categorie: Manageri energetici

Precizare cu privire la deficiența în funcționarea platformei PNRR în cazul implementării proiectelor depuse în cadrul apelului nr. 1 deschis în data de 30 iunie 2022 Componenta C6. Energie Măsura de investiții – Investiția I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial „Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial”

Citeste in continuare.

Ordinul Ministrului Energiei nr. 1720/2023 pentru aprobarea Ghidului specific – Conditii specifice de accesare a finantarii din fonduri europene aferente PNRR: Sprijinirea investitiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial, Masura de investitii 1.5 – Asigurarea eficientei energetice in sectorul industrial, din cadrul Componentei C.6 Energie – Pilonul I. Tranzitia Verde din PNRR, sesiunea a Ill-a, ianuarie 2024

Citeste in continuare.

Propunere de anexe la ordinul ministrului energiei privind avizarea Regulamentelor care stabilesc procedurile specifice pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie și procese, persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice, atestarea societăților prestatoare de servicii energetice și atestarea managerilor energetici pentru industrie, respectiv pentru localități, inclusiv condițiile de autorizare sau atestare

Citeste in continuare.