Legislație Avertizor de Integritate

 1. Hotărârea Guvernului nr. 316/2021, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 361 din 2022, privind protecţia avertizorilor în interes public;
 3. Legea nr. 682/2002, privind protecția martorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
 5. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 286/2009 – Noul Cod Penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţieirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, cu modificările şi completările ulterioare.