De ce avertizor de integritate

Rolul avertizorului de integritate

Există situații în care angajați din interiorul sistemului dețin informații despre fapte de corupție, dar ezită să le dezvăluie de teama unor consecințe negative pe care le-ar putea atrage asupra lor. Dar avertizare în interes public nu înseamna doar sesizarea faptelor de corupție, ci sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
Ministerul Energiei pune la dispoziția celor încadrați în interiorul sistemului sau al companiilor aflate sub autoritatea ministerului, la care statul este acționar majoritar, și care au cunoștință despre asemenea fapte, un instrument prin care să le semnaleze sub protecția anonimatului. Identitatea furnizorului de informații prin intermediul “avertizorului de integritate” rămâne confidențială atâta timp cât acesta își dorește.
Cadrul legal de siguranță pentru avertizorul de integritate este asigurat de Legea nr. 361/2022, privind protecţia avertizorilor în interes public.