Ministerul Energiei anunță semnarea a încă 21 contracte de finanțare în cadrul Fondului pentru Modernizare

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. VII1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul Energiei.

Citeste in continuare.

Hotarare privind aprobarea amplasamentului care constituie coridorul de expropriere, declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate privată supuse exproprierii, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Pașcani pe râul Siret”

Citeste in continuare.

Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,00 milioane tone/an”

Citeste in continuare.

Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1120/2020 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ,,Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”

Citeste in continuare.