28 octombrie 2022

Au fost adoptate două Hotărâri esențiale pentru programul nuclear civil românesc

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 28 octombrie. două Hotărâri esențiale pentru programul nuclear civil românesc și pentru buna funcționare a circuitului nuclear integrat.

Astfel, Guvernul a adoptat Hotărârea privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dezmembrării unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei. Acest act normativ reprezintă penultimul act normativ necesar finalizării tranzacției fluxurilor tehnologice pentru procesarea concentratelor tehnice de uraniu dintre Compania Națională a Uraniului, în insolvență, și Societatea Națională Nuclearelectrica. Actul presupune dezmembrarea unor loturi de teren din localitatea Feldioara, județul Brașov, după ce prin HG nr. 402/2022 s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, deţinute de Compania Naţională a Uraniului – S.A, în insolvență și darea în administrarea Ministerului Energiei a bunurilor imobile necesare pentru asigurarea şi menţinerea ciclului integrat de fabricaţie a combustibilului nuclear în România, bunurile fiind indicate în mod expres în anexa la hotărâre.

A doua Hotărâre de Guvern adoptată face posibil transferul, în vederea procesării, de către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009-2011, aflate în proprietatea privată a statului şi în custodia Companiei Naţionale a Uraniului SA, în insolvență, către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. Prin această Hotărâre se creează mijlocul legal de menținere a ciclului nuclear integrat în vederea asigurării necesarul de materie primă pentru SNN, urmând ca aceste concentrate tehnice să fie procesate în vederea obținerii de combustibil nuclear utilizat pentru funcționarea Centralei Nuclearoelectrică de la Cernavodă.