19 octombrie 2022

Apel pentru studii pregătitoare pentru proiecte transfrontaliere RES

Noul program de asistenţă financiară nerambursabilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF – Energie) oferă un cadru favorabil pentru a sprijini cooperarea transfrontalieră în domeniul energiei regenerabile și introduce conceptul de proiecte transfrontaliere de energie regenerabilă, în acord cu prevederile stipulate în Regulamentul (UE) nr. 2021/1153 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) nr. 2021/1153).

În acest sens, Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) din cadrul Comisiei Europene a lansat la data de 20 septembrie 2022 un apel pentru studii pregătitoare pentru proiecte transfrontaliere din surse de energie regenerabilă pentru finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF – energie pentru a sprijini atât statele membre Uniunii Europene, cât și promotorii privați de proiecte în selectarea celui mai bun concept de proiect și în stabilirea unor acorduri de cooperare. În acest fel, apelul permite sprijinirea proiectelor înainte de a fi incluse în lista Uniunii de proiecte transfrontaliere din surse de energie regenerabilă.

Finanțarea acestor proiecte se ridică la aproximativ 300.000 Euro.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor on-line pentru finanţarea studiilor pregătitoare pentru proiecte transfrontaliere din surse de energie regenerabilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF –Energie este 10 ianuarie 2023 (17:00 ora Bruxelles).

CINEA organizează, de asemenea, o InfoDay în data de 10 octombrie 2022 pentru a face o prezentare a apelului de propuneri de proiecte lansat. În cadrul acestui eveniment se va explica contextul politic al apelului de propuneri de proiecte, procesul de aplicare și de evaluare și vor fi oferite participanților sfaturi valoroase pentru scrierea unei aplicații de succes.

Detaliile legate de agenda CEF-Energy Info Day din 10 octombrie 2022, precum şi cele legate de depunerea aplicaţilor pentru cererea de proiecte, pot fi accesate la următoarea adresă de internet:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en

În acest context, apreciem importantă participarea promotorilor de proiecte din România (Translectrica, etc) la sesiunea CEF-Energy Info Day din 10 octombrie 2022, care va fi utilă în pregătirea depunerii aplicaţiilor pentru apelul de proiecte.