29 martie 2024

Anunțul privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al ministerului, în data de 29.04.2024 – proba scrisă