ANUNȚ PROIECT

ANUNȚ PROIECT
’’Sprijin pentru efectuarea vizitelor de monitorizare post – implementare a proiectelor finanțate din Axa Prioritară 4 a POS CCE II’’ – CF nr. 2.1.063/18.01.2018 cod SMIS 118855

Numele proiectului :  ’’Sprijin pentru efectuarea vizitelor de monitorizare post – implementare a proiectelor finanțate din  Axa Prioritară 4 a POS CCE II’’

Denumire beneficiar : Ministerul Energiei  – Organismul Intermediar pentru Energie

 

Scopul și obiectivele proiectului :

Scop : Asigurarea închiderii eficiente a AP 4 din cadrul POS CCE 2007-2013 în vederea reducerii riscului de dezangajare a fondurilor ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor/indicatorilor de rezultat asumați de beneficiar prin contractele de finanțare

 

Obiectiv specific: Obținerea de sprijin pentru Organismul Intermediar pentru Energie, necesar efectuarii vizitelor de monitorizare post – implementare, în vederea colectării informațiilor reale la fața locului , pentru proiectele finanțate din AP 4 a POS CCE 2007-2013, avand ca scop reducerea riscului de rambursare integral a sumelor primite de catre beneficiari in cadrul perioadei de implementare a proiectelor.

 

Rezultate preconizate :

1. Realizarea a 329 vizite pentru monitorizarea durabilității investițiilor

2. Redactarea a 329 de rapoarte de durabilitate aferente  Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE.

Valoarea totală a proiectului: 850.398,33 lei cheltuieli totale, din care: 720.244,87 lei cheltuieli totale nerambursabile din FEDR, 130.153,46 lei contribuție proprie

Data începerii și finalizării proiectului: 01.05.2017-31.12.2021

Cod proiect:

2.1.063/18.01.2018; cod MySMIS2014: 118855

 ”Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”