ANUNȚ privind organizarea unei runde de dezbatere publică pe tema proiectului Strategiei Energetice a României 2025-2035, cu Perspectiva Anului 2050