13 octombrie 2023

ANUNȚ privind intenția Ministerului Energiei de relansare a apelului competitiv aferent Investiției 5 – Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR – Componenta C.6 – Energie

Având în vedere prevederile Investiției 5 – Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial și necesitatea îndeplinirii Țintei 141 din Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planuluide redresare și reziliență al României, în perioada următoare, Ministerul Energiei va lansa un nou apel de proiecte pentru Componenta C.6 – Energie – Măsura de Investiții I.5 din PNRR.

Condițiile de participare și regulile din schema de ajutor de stat vor fi aduse la cunoștința publicului și entităților interesate de îndată ce vor fi agreate cu Comisia Europeană în procesul de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Investițiile finanțate în cadrul acestei măsuri vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește:

– reducerea consumului de energie (energie electrică și termică, resurse energetice) de către
beneficiari;
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), raportate la economiile de energie realizate ca
urmare a implementării investiției;
– reducerea intensității energetice a activității beneficiarilor;
– dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și a progreselor în materie de
eficiență energetică realizate de către operatorii economici;
– susținerea financiară a serviciilor energetice furnizate de operatorii economici de specialitate;
– stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului de energie
și creșterii eficienței energetice a activității economice;
– o economie mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai
competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de
protecţie a mediului şi pe îmbunătăţirea calităţii acestuia.

 

Anunt ME relansare I.5 (1)