15 octombrie 2021

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei