31 martie 2022

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei