Anunț consultare publică privind Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, din cadrul Program cheie 5: „Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”