Anunț consultare publică privind Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, din cadrul Program cheie 5: „Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”


Anunț consultare publică Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, din cadrul Program cheie 5: „Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare” / 22.04.2024

Documente ata?ate

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat ulterior la
30.05.2024
Tabel centralizare propuneri și observații - DEZBATEREA PUBLICĂ A GHIDULUI SOLICITANTULUI - Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate
Vezi documentul