Anunț consultare publică a Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul privat, din cadrul „Programului-cheie 1” Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare