9 ianuarie 2024

Activitatea Complexului Energetic Valea Jiului S.A. în perioada scursă de la numirea dlui Durbaca Eusebiu în funcția de director general

Anul 2024 a început la Complexul Energetic Valea Jiului cu o nouă structură organizatorică, mai flexibilă și adaptată noilor cerințe legislative reprezentate de Legea 296/26.10.2023. Pe această nouă structură s-a reușit crearea unui context favorabil demarării concursului pentru ocuparea a 43 de posturi rămase vacante ca urmare a ieșirilor din sistem. În primele două zile de depuneri de dosare s-au înregistrat 89 de cereri ( 9.01.2024- ora 13:30), iar înscrierile continuă. Atât procesul de selecție, cât și cel de concurs vor fi extrem de riguroase și se vor desfășura cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Necesitatea efectuării de angăjări este una reală, de necontestat și a reprezentant un subiect mereu prezent în preocupările Societății. Ceea ce se întâmplă astăzi la Complexul Energetic Valea Jiului se dorește a fi un început care să reușească să restabilească resursa umană atât de necesară desfășurării optime a activității.

De la preluarea mandatului de la Director general de către dl Durbaca Eusebiu (7 noiembrie 2023), s-a reușit ca de la cele patru sucursale miniere să se asigure stocul de cărbune necesar pornirii Termocentralei Paroșeni și asigurarea funcționării sale pentru o perioadtă totală de 11 zile, realizându-se o producție de energie electrică de 17.036 MWh, din care 12.071 MWh au fost tranzacționați pe Bursa OPCOM, obțindându-se venituri în valoare de 7,15 mil.lei.

Menținerea unui ritm adecvat al lucrărilor miniere subterane presupune respectarea planurilor de achiziție de materii prime, materiale și echipamente, direcție în care, de asemenea, s-au făcut pași importanți și există demarate procedurile de achiziție pentru cele necesare bunei desfășurări a activității miniere și energetice, totodată, respectarea obligațiilor față de salariați în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă.