23 februarie 2016

Acțiunile Ministerului Energiei pentru sprijinirea Complexului Energetic Oltenia

Pentru a susține activitatea Complexului Energetic Oltenia, Ministerul Energiei a realizat o serie de acțiuni, atât în ceea ce privește producția de energie electrică, dar și în ceea ce privește producția de cărbune.
Detaliem mai jos un set de trei acțiuni ale Ministerului Energiei, menite să vină în sprijinul CEO, pe cele două activități (producție de energie electrică și producție de cărbune):
1. Activitate de producție de energie electrică
Planul Național de Investiții
Până în prezent, au fost depuse cinci cereri de finanțare în cadrul PNI, trei fiind aprobate, dintre care două proiecte au fost promovate de Complexul Energetic Oltenia (CEO):

  • „Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 4 de 330 MW pe lignit” (Sucursala Rovinari). Finanţarea nerambursabilă solicitată este în valoare de 92.291.215 de lei (circa 20,5 milioane de euro).
  • „Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 7, pe lignit” (Sucursala Electrocentrale Işalniţa). Finanţarea nerambursabilă solicitată este în valoare de 33.556.675 de lei (circa 7,5 milioane de euro).

În prezent, soldul disponibil PNI se ridică la aproximativ 190 de milioane de euro, iar cele trei cereri de finanțare aprobate solicită în total aproximativ 119 milioane de euro. Ministerul Energiei analizează posibilitatea de a obține acceptul Uniunii Europene pentru a modifica PNI, astfel încât să introducă noi investiții în acest plan, care să fie dedicate în principal lucrărilor de retehnologizare pentru conformarea la normele de mediu în vigoare. În cadrul noii liste, CEO are posibilitatea să-și califice noi investiții.
Proiectul “Green/Brown Field”
Ministerul Energiei sprijină CEO pentru realizarea proiectului “Green/Brown Field”. Concret, Ministerul Energiei participă la stabilirea principiilor care vor sta la baza negocierii Contractului de Furnizare Cărbune (CFB) și Contractului de Furnizare Servicii, ce urmează să fie încheiate între Societatea de Implementare și CEO. Facem precizarea că CFB este principalul indicator de evaluare a Proiectului pentru aprobarea de către partea chineză a AA/AC și prima condiție impusă de Terțul Împrumutător și Terțul Asigurator pentru obținerea finanțării Proiectului.
Întrucât este necesară obținerea unei Scrisori de Confort de la ANRM (sens în care se impune evaluarea resurselor și rezervelor de cărbune din bazinul minier Rovinari), Ministerul Energiei a inițiat discuții cu aceasta autoritate în vederea transmiterii datelor necesare și formulării acestei scrisori de confort.
2. Activitate de producție de cărbune
Proiect: „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane de tone/an lignit”
Acest proiect a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 179/1984
Prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 s-au aprobat următoarele :

  • amplasamentul lucrării Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit;
  • declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe raza localității Mătăsari, așa cum rezultă din evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj și ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor;
  • Suma de 15.488.828 de lei aferentă despăgubirilor ce se vor acorda pentru expropriere.

Dispozitiile actului normativ au fost puse în aplicare, iar suma aferentă despăgubirilor a fost virată Societății Complexul Energetic Oltenia SA. În urma deschiderii și punerii în exploatare a Carierei Jilț Nord vor fi create noi locuri de muncă.
De asemenea, se are în vedere promovarea unui Proiect de Hotărâre a Guvernului, privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie la Cariera Jilţ Sud”.