10 martie 2022

A fost aprobată Ordonanța de Urgență pentru planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia

A fost adoptată, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanța de Urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia”- S.A.  Este pasul următor necesar ce trebuia făcut după ce Comisia Europeană a autorizat, în luna ianuarie 2022, ajutorul de stat de restructurare  în favoarea   Societății ”Complexul Energetic Oltenia ”SA.
”CEO va deveni un producător de energie electrică pe bază de cărbune, gaz și energie regenerabilă. După toate eforturile care au fost făcute am reușit să salvăm CEO. Vreau să le mulțumesc colegilor din minister și celor de la CEO pentru eforturile pe care le-au făcut în ultima perioadă pentru a reuși să rezolvăm problemele și să trecem mai departe la demararea investițiilor. Aș dori să reamintesc că pentru Complexul Energetic Oltenia s-au depus până acum proiecte de investiții cu finanțare din Fondul pentru Modernizare de peste 1,4 miliarde de euro. De asemenea, CEO îşi va creşte capacitatea de producţie din luna mai cu 300 MW”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.
Ministerul Energiei va acorda Complexului Energetic Oltenia granturi reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 848,6  milioane euro, ca parte a ajutorului de restructurare  sub formă de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru  implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanțării  cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025, din care 1.180.446 mii lei, echivalentul a 241,4 milioane euro, grant acordat în anul 2021 pentru achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aferente anului 2020.
Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, se va acorda anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei.
Totodată, s-a aprobat participarea statului prin Ministerul Energiei la  majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia prin aport în numerar, cu  suma reprezentand echivalentul în lei a 180 milioane euro.
La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un Plan de restructurare revizuit, pentru perioada 2021-2026, care se bazează pe planul de decarbonizare, pentru asigurarea unei tranziții sustenabile către o producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon prin înlocuirea producției de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile.
Prin Decizia C (2022) 553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat  SA 59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN) care a fost implementat parțial de către România pentru Complexul Energetic Oltenia SA, Comisia Europeană a autorizat un ajutor de restructurare în favoarea  Complexului Energetic Oltenia  care constă în:

  • transfer nerambursabil – grant pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu efect de seră, în valoare totală de 1.090 milioane euro, din care 241,4 milioane euro, grant acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările și completările ulterioare,
  • împrumut cu garanție de stat în valoare de 195,8 milioane euro, pentru finanțarea capitalului de lucru,
  • aport la capitalul social al Complexului Energetic Oltenia,
  • transformarea în grant a ajutorului de salvare, în valoare de 251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.128/2021;

Potrivit Deciziei C (2022) 553 final, grantul de 1.090 de milioane de euro va finanța achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră  aferente  perioadei 2021-2025.