29 noiembrie 2022

A fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru utilizarea energiei din surse regenerabile

Guvernul a adoptat astăzi, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanţa de urgență pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și modificarea unor acte normative. Astfel, prin acest act normativ se completează cadrul legal stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Prin adoptarea ordonanței de urgență se contribuie la îndeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră în modul cel mai rentabil și în conformitate cu propriile circumstanțe ale României, cu mixurile energetice și cu capacitatea specifică de producere a energiei din surse regenerabile.

Totodată, prin completarea cadrului legal necesar pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru perioada 2021 – 2030, accelerăm implementarea proiectelor de investiții care se realizează prin finanțarea prevăzută în PNRR – Componenta 6 Energie.

Ce schimbări au fost realizate:

  • norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică din surse regenerabile, la autoconsumul acestui tip de energie electrică și la utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor;
  • au fost stabilite criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră petnru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă;
  • reglementarea criteriilor de durabilitate conform noilor reglementări europene pentru combustibili proveniți din biomasă: stabilirea procedurii de notificare simplă pentru racordările la rețea a instalațiilor, adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor, prosumatorii și comunitățile de energie din surse regenerabile, utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii;