21 septembrie 2018

21 septembrie 2018 – România a semnat inițiativa pentru Hidrogen

România a semnat inițiativa pentru Hidrogen

Austria, Linz

 
Ministrul Energiei Anton Anton a participat, în perioada 17-19 septembrie 2018, în Austria (Linz), la Consiliul Informal Energie și la Conferința la nivel înalt “Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries”.
Conferința a pus în discuția celor 28 de state participante integrarea cu succes a energiei regenerabile în sistemul energetic și contribuția tehnologiilor energetice inovatoare pentru atingerea acestui obiectiv. Președinția austriacă a folosit acest prilej pentru a lansa Inițiativa Hidrogen, invitând statele membre să se alăture acestui demers, care va conduce la dezvoltarea de tehnologii prin care să se asigure o mai buna integrare a energiei regenerabile în rețelele electrice, precum și la utilizarea hidrogenului regenerabil în transport, stocare și industrie.
Documentul propune dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiei utilizării hidrogenului precum și întărirea colaborării regionale și multilaterale pentru schimb de expertiză tehnologică și pentru cele mai bune practici în domeniu.
Ministrul român al Energiei, Anton Anton, a fost primul ministru care a semnat Declarația Inițiativei pentru Hidrogen.
“Europa are nevoie de noi tehnologii și metode de stocare a energiei electrice, o condiție importantă pentru securitatea energetică a continentului. Dezvoltarea pieței europene de energie este mai greu de realizat fără o piață de stocare a acesteia. Hidrogenul este una dintre soluțiile promițătoare fiind, totodată, o metodă nepoluantă de stocare a energiei. Îmi doresc ca această inițiativă să devină mult mai clară în ceea ce privește oportunitățile pe care le deschide pentru mediul academic și pentru institutele de cercetare pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe hidrogen”, a declarant ministrul Energiei, Anton Anton.
Prin semnarea acestei propuneri, România se angajează să continue implicarea în sectorul cercetării și inovării în ceea ce privește utilizarea hidrogenului ca sursă de energie în viitor. Tehnologiile de utilizare a hidrogenului regenerabil pot fi folosite în domeniul stocării de energie electrică, a combustibililor în transporturi și în industrie.