Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 552/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud”

Citeste in continuare.