12 iulie 2016

20 de ani de la prima conectare la Sistemul Electroenergetic Național a Unității 1 CNE Cernavodă

În data de 11 iulie 1996 s-a realizat prima conectare la Sistemul Electroenergetic Național a Unității 1 CNE Cernavodă. La 2 octombrie același an Unitatea 1 a atins puterea nominală, iar la 2 decembrie 1996 a intrat în exploatare comercială. România a intrat astfel în rândul țărilor producătoare de energie nucleară cu prima centrală nuclearoelectrică din Romania, cea de la Cernavodă.
Totuși, istoria energeticii nucleare în România a început în anii ’60, când primul colectiv de centrale nucleare creat în cadrul Institutului de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) a început să studieze tehnologiile și filierele existente la acea dată, inițiind și primele studii de amplasament pentru prima centrală nuclearoelectrică în România, Cernavodă. O opțiune fermă este luată abia în 1977 când, la nivelul guvernelor României și Canadei, a fost încheiat Acordul de cooperare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice. Studiul de fezabilitate elaborat în comun va conduce la alegerea în 1978 a reactorului nuclear de tip CANDU-6 cu uraniu natural drept combustibil și răcit și moderat cu apă grea, proiectat de Atomic Energy of Canada Limited și a amplasamentului Cernavodă ca puncte de plecare în construirea programului energetic românesc.
În 1990, Unitatea 1 era realizată în proporție de 45%. În același an, la cererea Guvernului României o delegație internatională de experți ai Agenției Internațioale pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena, a venit la Cernavodă pentru a inspecta lucrarea. Raportul a ieșit pozitiv, dar a inclus și câteva recomandări. Ca urmare a recomandărilor făcute, fosta Regie Națională pentru Electricitate – RENEL,  a încheiat în august 1991 cu consorțiul AAC, format din AECL Canada și ANSALDO Italia, contractul de management pentru finalizarea și punerea în funcțiune a primei unități nucleare de la Cernavodă.

Pe data de 11 iulie 1996 Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a emis primul Megawat, iar la 2 octombrie în același an, Unitatea 1 a atins puterea nominală, urmând ca la 2 decembrie să intre în exploatare comercială. În anul 2006, cantitatea de energie electrică produsă în cadrul Societății Naționale „Nuclearelectrica”, prin Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, a fost de 5,631 milioane MWh, producție-record în cei zece ani de exploatare comercială, din care 5,177 milioane MWh au fost livrați în sistemul național. Odată cu intrarea în exploatare comercială a Unității 2, în 2007, „Nuclearelectrica” asigură circa 18% din producția de energie electrică a României.
Proiectul Cernavodă constituie cea mai importantă realizare în sectorul energetic în țările din Estul Europei și, totodată, inițiativa cea mai relevantă de asistență managerială și tehnică din partea Occidentului pentru a asigura un nivel de securitate și siguranță în sectorul nuclear conform cu obligațiile internaționale prevăzute în actele și tratatele din domeniul nuclear la care România este parte.
Sursa: Nuclearelectrica.ro, Agerpres.ro