19 decembrie 2018

19.12.2018 – Ministrul Energiei a preluat Președinția Consiliului Energie din cadrul Consiliului Uniunii Europene

Ministrul Energiei, Anton Anton, a preluat astăzi, în mod simbolic, de la omologul său austriac, Preşedinţia Consiliului Energie.
 
Prioritățile Președinției Române în domeniul energiei vor aborda mai multe dimensiuni. Din perspectivă legislativă, Președinția Română va acorda o atenție deosebită confirmãrii acordurilor politice pentru dosarele aferente reformei pieței de energie electrică. 
Președinția Română va depune eforturi constructive în avansarea negocierilor Directivei Gaze Naturale, în vederea instituirii unui cadru legislativ coerent și transparent pentru piața de gaze naturale la nivel european, reflectând voinţa politică a colegiuitorilor.
De asemenea, Președinția Română va continua activitatea cu privire la propunerile legislative recente, anume Regulamentul privind Etichetarea Pneurilor, precum și Decizia de Adaptare a Eficienței Energetice în context Brexit. 
Totodată, o atenție deosebită va fi acordată negocierilor interinstituționale cu privire la Regulamentul privind Mecanismul de Conectare a Europei. Acest dosar va fi gestionat în strânsă cooperare cu sectoarele Transport și Telecomunicații.
Ca o prioritate orizontală cheie, Președinția Română va promova dezbateri sectoriale aprofundate pe tema Strategiei UE pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în cât mai multe formate ale Consiliului UE. 
De asemenea, din perspectiva dimensiunii non-legislative, Președinția Română va propune spre adoptare un set de Concluzii ale Consiliului la reuniunea ministerialã din iunie 2019, având ca temã viitorul sistemului energetic menit să asigure tranziția energetică și atingerea obiectivelor privind energia și schimbările climatice. 
”Este esențial ca, în primul rând cetățenii europeni, alături de actorii politici, precum și cei din sectorul privat, să ia parte activ la dezbatere și la identificarea măsurilor pentru crearea unei economii competitive și cu emisii scăzute de carbon. Președinția Română va duce mai departe eforturile la nivel european pentru continuarea implementării Uniunii Energetice și propune o reflecție asupra viitorului sistemului energetic european, care să răspundă cel mai bine unei tranziții realiste spre o economie cu emisii scăzute de carbon. În acest context, menținerea neutralității tehnologice este un principiu esențial în promovarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, pentru care încurajăm finanțarea în cercetare și implementare.  Împreună cu soluțiile de stocare a energiei și carbonului, precum și utilizarea soluțiilor de eficiență energetică, reprezintă posibile modalități de a merge mai departe pe calea decarbonării. Prin urmare, este crucial să stimulăm diversitatea tehnologică, prin cercetare și inovare, pentru a aborda de o manieră eficientă schimbările climatice”, declară ministrul Energiei Anton Anton.