16 mai 2019

16.05.2019 – Anunț privind utilizarea instrumentelor de finanțare specificate de Directiva (U.E.2018/410)

Ministerul Energiei, a selectat consultantul SC Deloitte Consultanță SRL în vederea elaborării „Studiului privind utilizarea instrumentelor de finanţare specificate de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1814  care stabileşte regulile ce vizează Sistemul de Tranzacţionare a Emisiilor (ETS) pentru perioada 2021-2030”.
Directiva ETS revizuită menţionează  principiile pentru funcţionarea instrumentelor de finanţare,  iar Statele Membre vor trebui să ia decizii importante cu privire la cum vor fi utilizate fondurile puse la dispoziţia lor. Între schimbările aduse de Directivă, se regăseşte înfiinţarea Fondului pentru Modernizare pentru susţinerea investiţiilor cu emisii scăzute de carbon în sectoarele energetice din zece State Membre ale Uniunii cu venituri sub media europeană, precum şi a Fondului de Inovare ce poate fi accesat de toate Statele Membre.
Suplimentar, mecanismul de finanţare pentru modernizarea sectorului energetic, aşa numitul Mecanism Articolul10c, a fost reformat şi va fi disponibil pentru aceleaşi zece State Membre cu venituri scăzute, printre care se numără şi România.
Ministerul Energiei doreşte să identifice zonele de interes investiţional care să contribuie la atingerea obiectivelor României în domeniul asigurării siguranţei şi securităţii energetice a Sistemului Electroenergetic Naţional, dar şi pentru atingerea ţintelor stabilite prin Planul Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice, în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienţei energetice în electricitate, încălzire / răcire şi transport.
Întrucât până la 30 iunie, respectiv, 30 septembrie 2019, România trebuie să decidă asupra utilizării instrumentelor de finanţare puse la dispoziţie prin Fondul de Modernizare, Fondul de Inovare şi Mecanismul Articolului 10c, în condiţiile specificate de Directivă, vă rugăm  să ne sprijiniţi în acest demers, să completaţi şi să transmiteţi Ministerului Energiei şi Consultantului SC Deloitte Consultanţă , la adresele de e-mail, cabinet_doruvisan@energie.gov.ro; office.dgem@energie.gov.ro; selisei@deloittece.com; avalsan@deloittece.com,  până cel târziu 22.05.2019, chestionarul anexat completat.
Pe baza informaţiilor centralizate, Ministerul Energiei va organiza  o dezbatere publică pentru a concluziona propunerile, opiniile dumneavoastră  cu privire la posibilitatea utilizării instrumentelor financiare menţionate, zonele de interes şi proiectele investiţionale prioritare ariei de interes pe care o reprezentaţi, structurate pe mecanismele de finanţare propuse de Directiva ETS revizuită, în contextul îndeplinirii ţintelor asumate.
Descarcă Chestionar privind utilizarea instrumentelor de finanţare specificate de Directiva (UE) 2018/410