Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la următoarea adresă de email: cabinet_aristoteljude@energie.gov.ro.

Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare

Notă de Fundamentare