Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la următoarea adresă de email:office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 01.08.2016, ora 17:00.

Notă de fundamentare

Bugetul pe anul 2016

Anunț