Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independenţei nr. 202 E, sector 6, București sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 14.03.2016, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.

Anunț

Notă de fundamentare

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului pe anul 2016 al RATEN

Anexa – Bugetul de venituri și cheltuieli