Asigurarea sprijinului logistic, inclusiv cheltuieli de funcționare, necesare desfășurării activității OIE

pentru închiderea Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE 2007-2013

      PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENTĂ TEHNICĂ – COD SMIS 2014 + 128139
                                                                                                             – COD Proiect 2.1.106/2019