La Complexul Energetic Oltenia au fost înregistrate o serie de solicitări din partea societății civile, Primăriei Mătăsari și a Arhiepiscopiei Craiovei:

  • Aplicarea Regulamentului privind întocmirea programului și desfășurarea negocierilor pentru dobândirea folosinței și accesului la terenurile pe care se efectuează activități miniere, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei și Comertului nr. 579/2005, referitor la plata uzufructului în interiorul coridorului de expropriere stabilit prin HG 960/2015;
  • Achiziția simultană a imobilelor tip construcții (123 de gospodării și anexele lor ce se află în coridorul de expropiere) cu imobilele tip teren aflate în coridorul de expropriere stabilit prin HG 960/2015 – existând în procedura de achiziție 15 gospodării la o valoare de 2.643.462 de lei, fiind prevăzută în BVC din anul 2016 suma de 3.500.000 de lei;
  • Angajarea minim a unui membru din familie la efectuarea transferului de proprietate, privind gospodăria și anexele acesteia;
  • Schimbarea amplasamentului extinderii cimitirului de la Telești în Brădet, sat Brădețel, sat Mătăsari, comuna Mătăsari;
  • Aprobarea de către A.G.A S.C.E.Oltenia a transferului cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A în speța Biserica Cornești și Biserica Motru către Arhiepiscopia Craiovei;
  • Revocarea H.G 960/2015.

Organizațiile nonguvernamentale Greenpeace și Bankwatch, alături de 18 semnatari, nu neapărat locuitori din satul Runcurel, au chemat în judecată Guvernul României, la Curtea de Apel București, în prima jumătate a acestui an, pentru anularea HG 960/2015. Documentul poate fi consultat AICI.