Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 a fost finalizată după o consultare publică de peste 30 de zile (15 noiembrie – 19 decembrie 2016), în care părțile interesate au trimis echipei de proiect numeroase observații pe marginea proiectului inițial. Documentul Strategiei va fi supus procedurii de evaluare strategică de mediu.

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050

Metodologia modelării cantitative