Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 01.10.2016, ora 17:00.

Proiect de Hotarare de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflată în domeniul public al statului.

Anexa

Nota de fundamentare