TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ

Transparenta Decizionala   Informatii Publice


FORMULARE BUGET 2016

08.01.2016
RAPORTUL DE PROGRES AL ROMÂNIEI PRIVIND PROMOVAREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE, ÎN CONFORMITATE CU ART. 22 DIN DIRECTIVA 2009/28/CE

18.12.2015
Program de iarna Ianuarie-Martie 2016

07.12.2015
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei

04.12.2015
Hotarare a Guvernului privind aprobarea Programului de iarna in domeniul energetic pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National

28.11.2015
Hotarare pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016

29.10.2015
HG privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

26.10.2015
Proiectul Planului de Acţiuni Preventive, supus consultării publice şi care urmează să fie adoptat şi notificat Comisiei Europene

22.10.2015
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aferentă obiectivului de investiţii „S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău

16.10.2015
Proiect de modificare a Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, în concordanţă cu modificările legislative aduse HG nr. 1096/2013

13.10.2015
Hotărâre a Guvernului privind înființarea, modul de organizare, finanțarea și procedura de funcționare a Direcției Generală Pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor din România, precum modificarea şi completarea unor acte normative

06.10.2015
Proiectul Planului de Urgenţă, supus consultării publice şi care urmează să fie adoptat şi notificat Comisiei Europene în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 994/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului

29.09.2015
HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi

04.09.2015
Anunt referitor la proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013

03.09.2015
ANUNT referitor la elaborarea proiectului Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată

27.08.2015
Ordonanta de urgenta Guvernului pentru completarea Ordonantei de urgenta nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

26.08.2015
REVIZIE “Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii”

24.08.2015
Hotararea Guvernului privind aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectarii retelelor de gaze naturale si energie electrica din republica Moldova si Romania

21.08.2015
HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila.

21.08.2015
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE DROBETA TURNU SEVERIN

12.08.2015
Legea privind siguranta operatiunilor petroliere offshore

05.08.2015
Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului MAI pe anul 2015 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015 , pentru achizitia de octoxid de uraniu

30.07.2015
Ordonanta Guvernului pentru aprobarea platii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea Romaniei de membru al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila , IRENE si pentru completarea anexei nr, 1 la Ordonante Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

21.07.2015
Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera

14.07.2015
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului si aflate in administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

07.07.2015
Proiect de Hotarare a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime si aprobarea modului de transpunere a obligatiilor de constituire si mentinere a stocurilor de urgenta pentru titei si/sau produse petroliere pe operatori economici in anul 2015

22.06.2015
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

12.06.2015
HG privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate în coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã „S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Conducta de aductiune a sondei 15 Bilciuresti”, judetul Dâmbovita

11.06.2015
Hotarare de Guvern pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Rompetrol Rafinare S.A. si de constituire a unei Comisii pentru implementarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V.

11.06.2015
HOTĂRÂRE pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015–30 iunie 2021

11.06.2015
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020

10.06.2015
Raportul privind evoluția și performanța activității regiilor autonome şi societăţilor la care Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri deține calitatea de autoritate publică tutelară, pentru anul 2014

04.06.2015
ORDONANŢA DE URGENȚĂ pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA) şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

29.05.2015
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

22.05.2015
Organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME)” care se va desfăşura la Bucureşti în data de 10 iunie 2015

18.05.2015
Hotărâre privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

13.05.2015
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui împrumut Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., din venituri din privatizare

07.05.2015
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

04.05.2015
HG pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Beijing, la 1 septembrie 2014

20.04.2015
Proiect de Hotarare a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

20.04.2015
Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1084/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a inregistrarii importurilor si livrarilor de titei in cadrul Comunitatii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedura comunitara de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si asupra preturilor de consum ale produselor petroliere si a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedura comunitara de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si a preturilor de consum ale produselor petroliere.

20.04.2015
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

14.04.2015
Proiect OUG privind acordarea unui ajutor de stat privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., sub forma unui împrumut din venituri din privatizare.

01.04.2015
ANUNȚ REFERITOR LA PREȚUL DE REFERINȚĂ LA 1 APRILIE 2015 PENTRU CERTIFICATELE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

18.03.2015

HG privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică – „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

24.02.2015

Proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor propritate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa"


19.02.2015
Noul Cod de Procedura Fiscala

19.02.2015

Noul Cod Fiscal.

16.02.2015

CONSULTATION PAPER ON THE REVISION OF Regulation (EU) No 994/2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC


16.02.2015

Proiectul  de HG - privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroșani, pentru anul 2015.

09.02.2015

Manual de Procedura Proiecte de Interes Comun
 

13.01.2015

Proiect de Hotărâre privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi comerciale la care Ministerului Energiei,    Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri este acţionar.


30.12.2014

Proiect de Hotarâre a Guvernului pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei, produsă în centralele de cogenerare şi în centralele termice, pentru perioada ianuarie - iunie 2015

23.12.2014                                            

Proiect de Hotarare a Guvernului   privind adoptarea unor măsuri de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 01 ianuarie – 28 februarie 2015                                                                 


12.12.2014


Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii


26.11.2014

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 


04.11.2014

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sectorul Cosmeşti - Movileni".


Proiect de ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă


03.11.2014

Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea clientilor intreruptibili de siguranta si a consumatorilor protejati.

30.10.2014

 Proiect de Ordonanta de urgenta pentru prorogarea unor termene prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice Electrica Moldova S.A. si Electrica Oltenia S.A.

17.10.2014.

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică


14.10.2014

Proiect de H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014

10.10.2014

 Proiect de HOTĂRÂRE privind desemnarea Departamentului pentru Energie ca autoritate naţională competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun

09.10.2014

Proiect de LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei


01.10.2014

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

25.09.2014

Proiect de HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori

25.09.2014

RAPORT privind evoluția și performanța activității de acționariat la regiile autonome şi societăţile aflate sub autoritatea Departamentului pentru Energie în anul 2013


16.09.2014

Proiect de HG pentru aprobarea Planului Național de Acțiune pentru Eficiență Energetică


16.09.2014

Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 511 din 26 iunie 2014 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale


04.09.2014

Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de acţiuni emise de Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi al pachetului de acţiuni emise de Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în proprietatea privată a Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

01.09.2014

Dezbatere publica privind pretul gazelor naturale platit de populatie

28.07.2014

ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A."

20.08.2014

Proiect de ordonanţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Elecroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj

05.08.2014

Proiectul de HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinarilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica pentru lucrarea de interes national "Mentinerea si dezvoltarea capacitatii de productie în câmpul minier Amaradia-Taraia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet, judetul Vâlcea"

05.08.2014

Proiect de Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015.

 

29.07.2014

Proiect de Hotarâre a Guvernului privind aprobarea Programului de iarna în domeniul energetic pentru asigurarea functionarii în conditii de siguranta si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015

 

27.06.2014

Proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004

03.06.2014

Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

02.06.2014

Proiect de proiect de hotarare de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrative - teritoriale a unor suprafeţe de teren concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursalele de Transport Bucureşti, Cluj, Craiova, Sibiu şi Timişoara

02.06.2014

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegru privind reparaţia capitală, modernizarea şi mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier II

29.05.2014


Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii

23.05.2014

Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale
 

23.05.2014

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 22/2013 pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

13.05.2014

Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi. 13.05.2014

16.04.2014

Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind transferul unor active de la Complexul Energetic Oltenia S.A. la Societatea Comercială "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea

09.04.2014

PROIECT de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti

07.04.2014

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale

04.04.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi produse petroliere pe operatori economici în anul 2014

24.03.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

19.03.2014

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014

25.02.2014

Proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"

21.02.2014

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor

21.02.2014

Proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică - "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane t/an"

21.02.2014

 Proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică"Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud"

18.02.2014

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2013 a energiei electrice si a gazelor naturale, a Legii nr. 238/2004 a petrolului si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

14.02.2014

HG privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa"

13.02.2014

Proceduri privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

04.02.2014

Hotarare de Guvern privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. Petrosani, pentru anul 2014

03.02.2014

Proiect de Hotarare de Guvern si Nota de Fundamentare pentrut aprobarea continuarii aplicarii schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

09.01.2014

Clarificari privind Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2013

17.12.2013

Hotarâre privind restructurarea în vederea privatizarii a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A., prin divizare partiala si înfiintarea unei noi societati

13.12.2013

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

13.12.2013

Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrativ - teritoriale a unor suprafeţe de teren concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., Sucursalele de Transport Bucureşti, Cluj, Craiova, Sibiu şi Timişoara


04.12.2013

Lege pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative


27.11.2013

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor (UE) ale Comisieinr. 327/2011, nr. 206/2012 şinr. 547/2012, princare se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului Europeanşi a Consiliuluidin 21 octombrie 2009 deinstituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materia de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

27.11.2013

Hotărâre pentru aprobarea realizarii Proiectului „Reactor nuclear de demonstratie, răcit cu plumb – ALFRED” şi încadrarea acestuia în lista proiectelor prioritare finanţate din fonduri europene
 

27.11.2013

Hotărâre pentru modificarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.
 

26.11.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2008 privind plata contributiei anuale a României la „World Petroleum Council”, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor
 

19.11.2013

Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
 

13.11.2013

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a**termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice Electrica Moldova - S.A. si Electrica Oltenia - S.A.

13.11.2013
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind  reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea  Complexul Energetic Hunedoara S.A.

6.11.2013

Anunt referitor la elaborarea Proiectului de Hotararea Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București

6.11.2013

Decizia etapei de încadrare privind Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale

5.11.2013

Hotarare pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucuresti

5.11.2013

Anunţ de informare prealabilă cu privire la intenţia de demarare a procedurii de achiziţie publică de servicii de consultanţă specializate pentru elaborarea Strategiei Energetice Naţionale pentru perioada 2014-2035 si perspective pentru 2050

31.10.2013

HG privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

30.10.2013

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile proprietate publică aflate în administrarea Ministerul Economiei si transferul unui bun din administrarea Ministerului Economiei in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane aflata in subordinea Ministerului Mediului și Schimbarilor Climatice

30.10.2013

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.262/2008 pentru constituirea Comisiei pentru solutionarea intampinarilor unor persoane fizice,
in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica pentru lucrarea de interes national Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie in campul minier Amaradia-Taraia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet, judeţulValcea

28.10.2013

Planul Național de Investiții în cadrul Strategiei Energetice Naționale

28.10.2013

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

24.10.2013

Ordonanta de Urgenta privind aprobarea scoaterii de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, sub forma de împrumut a unor cantitati de combustibili pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul Electroenergetic National si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul Electroenergetic National si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici

11.10.2013

Anunt selectie membri consiliul de administratie / consiliu de supraveghere la societatile aflate sub autoritatea Departamentului pentru Energie

02.10.2013

Hotarare pentru aprobarea valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate în centralele electrice de producere a energiei din surse regenerabile în vederea acreditării grupurilor/centralelor electrice care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi

16.09.2013

Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces, cu modificările ulterioare.Raport de activitate cf OUG 109 pt 2013.pdf

 


Regulamentul intern al Ministerului Energiei Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri


Regulamentul de organizare si functionare Ministerului Energiei Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri


TEST IMM – proiect de act normativ privind cresterea salariului minim brut garantat pe economie. Raspunsurile la sondaj vor fii transmise, in termen de maxim 5 zile, la e-mail-urile: manuela_buburuz@imm.gov.ro si carmelia_motofelea@imm.gov.ro


TEST IMM – Proiect de OUG privind cazierul fiscal, elaborat in baza Legii 182/2015. Raspunsurile la intrebari de trimis la e-mail: manuela_buburuz@imm.gov.ro


Formulare necesare pentru acordarea avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini, in vederea obtinerii vizei de lunga sedere in Romania, pentru desfasurarea de activitati comerciale