Uzina-Termoelectrica-MidiaActivitatea principală: Uzina Termoelectrică Midia SA are ca obiect de activitate producerea și transportul energiei termice și producerea si comercializarea apei demineralizate.
Despre Uzina Termoelectrică Midia SA: A fost înfiinţată în anul 2001, conform H.G. nr. 1090 / 13.11.2001 prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” – S.A., prin desprinderea Centralei Electrice şi Termice Midia – Năvodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanţa.

Capital social: 67.957.470,00 lei
Pondere în capital social: 56,58%
Rezultat financiar 2014: 1.924.625,00 lei

Director General: Chemal Turgay
Consiliu de Administrație:
Alexandru Alexe
Sorin Lapadatu
Sinan Mustafa
Bogdan Ionuț Oșlobeanu
Orynbassarov Yerzhan
Site: www.utmidia.ro