Uzina-Termoelectrica-Midia

Despre Uzina Termoelectrică Midia SA: A fost înfiinţată în anul 2001, conform H.G. nr. 1090 / 13.11.2001 prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” – S.A., prin desprinderea Centralei Electrice şi Termice Midia – Năvodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanţa.

Uzina Termoelectrică Midia SA are ca obiect de activitate producerea și transportul energiei termice și producerea si comercializarea apei demineralizate.

Obiect de activitate: Cod CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice

Capital social: 67.957.470 lei
Pondere ME în capitalul social: 56,58%
Rezultat net 2018: 4.635.058 lei
Cifra de afaceri rezultată în 2018: 122.584.126 lei

Sistem de administrare: unitar

Consiliu de Administrație:
Sinan Mustafa
Stan Olteanu Manuela Petronela
Catană Claudiu Daniel
Neculae Sorin
Alexey Golovin

Director General:
Chemal Turgay

Site: www.utmidia.ro