termoelectrica

Despre Termoelectrica S.A.: Producerea energiei electrice.

Prin H AGA/2013 s-a aprobat declanșarea procedurii de dizolvare și lichidare voluntară.

Obiect de activitate: Cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică

Stadiu actual: faliment

Administrator judiciar:  MUȘAT & ASOCIAŢII RESTRUCTURING INSOLVENCY SPRL

Site: www.termoelectrica.ro